Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 1. Wprowadzenie
  W związku z rozwojem nowych narzędzi komunikacji niezbędne jest przykładanie szczególnej wagi do ochrony prywatności. Z tego względu z zaangażowaniem chronimy poufność wszelkich zbieranych przez nas danych osobowych.
 2. Gromadzenie danych osobowych
  Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres pocztowy, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia. Zbierane przez nas są dane osobowe pozyskiwane są za pomocą formularzy i interakcji w naszej witrynie internetowej. Jak wspomniano w punkcie poniżej, informacje o użytkownikach zbieramy także za pomocą plików typu „cookies” oraz plików dziennika.
 3. Formularze i interaktywność
  Nasze dane osobowe są zbierane za pomocą formularzy, a mianowicie: rejestracyjnego na stronie, zamówień, opinii, ankiet, konkursowych. Korzystamy z zebranych informacji w następujących celach: śledzenia zamówień, promocyjnych, statystycznych, kontaktowania się, zarządzania witryną internetową (prezentacji, organizacji). Informacje o użytkownikach są także gromadzone w drodze interakcji między nimi a naszą witryną internetową, poprzez: dane statystyczne, kontaktowania się, zarządzania witryną internetową (prezentacji, organizacji). Informacje zbierane są w następujących celach: fora i inne obszary do dyskusji, korespondencję oraz informacje udzielone w celu skorzystania z ofert promocyjnych.
 4. Pliki dziennika i pliki typu „cookies”
  Zbieramy pewne informacje za pomocą plików dziennika i plików typu „cookies”. Dotyczy to przede wszystkim informacji podanych poniżej: adres IP, system operacyjny, odwiedzane strony i zapytania oraz czas i data połączenia. Korzystanie z tych plików pozwala nam: ulepszać oferowane usługi i dostosowywać powitanie, personalizować profile klientów, monitorować zamówienia i opracowywać statystyki zbiorcze.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu i do cofnięcia zgody
  Szanujemy Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zdefiniowano jako dostępną dla użytkowników naszej witryny internetowej opcję niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez naszą firmę ich danych osobowych do określonych celów, opisanych przy okazji zbierania tych danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zdefiniowano jako dostępną dla użytkowników naszej witryny internetowej opcję żądania usunięcia ich danych osobowych z widoku, na przykład, listy dystrybucyjnej. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: info@nano-outfits.com
 6. Prawo do dostępu
  Szanujemy prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usuwania przez użytkowników. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: info@nano-outfits.com
 7. PRAWODAWSTWO
  Przestrzegamy prawa polskiego.